Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
ekspiacja
Porobiłem rozmaite znajomości, towarzystwa jednak nie znalazłem do tej pory.
— Cierpienia młodega Wertera, Goethe
Reposted fromSapereAude SapereAude viatwice twice
ekspiacja
My fairytale ever after | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viatwice twice
ekspiacja
0979 f497 420
Reposted fromchudosc chudosc
ekspiacja
4866 a0c1 420
Reposted fromjustMeee justMeee viathinny thinny
ekspiacja
3455 2fa9 420
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viathinny thinny
ekspiacja
Kilkaset lat temu, Benjamin Franklin podzielił się ze światem sekretem swojego sukcesu - "Nigdy nie zostawiaj na jutro, co masz zrobić dzisiaj" - powiedział.  To człowiek, który wynalazł elektryczność, wydawałoby się, że więcej ludzi posłucha jego rad.

Nie wiem, dlaczego odkładamy rzeczy na później, ale gdybym miała zgadywać, to chyba powiedziałabym, że ma to wiele wspólnego ze strachem. Strachem przed porażką. Strachem przed odrzuceniem. Czasami po prostu ze strachem przed podejmowaniem decyzji, bo co jeśli się mylisz? Co jeśli popełniasz błąd, którego nie naprawisz? (...)
-"Kto rano wstaje, temu pan Bóg daje"?
-"Działanie w odpowiednim czasie zaoszczędzi kłopotów na przyszłość"
-"Kuj żelazo, póki gorące"

Możemy udawać, że nam tego nie mówiono, ale wszyscy słyszeliśmy przysłowia, filozofów, dziadków ostrzegających nas przed marnowaniem czasu. Słyszeliśmy cholernych poetów nakazujących nam chwytać dzień.

Jednak czasami musimy przekonać się na własnej skórze.
Musimy popełniać własne błędy.  Musimy sami się na nich uczyć. Musimy zmiatać dzisiejszą możliwość pod jutrzejszy dywan, dopóki już więcej tam nie zmieścimy. Dopóki wreszcie nie zrozumiemy co Benjamin Franklin naprawdę miał na myśli.
Że pewność jest lepsza od niepewności, że jawa jest lepsza niż sen, i że NAWET NAJWIĘKSZA PORAŻKA, NAWET NAJGROSZA, JEST STO RAZY LEPSZA OD ZANIECHANIA PRÓBY.
— Meredith - Chirurdzy
Reposted frombeckycue beckycue viagreys-anatomy greys-anatomy
ekspiacja
ekspiacja
Reposted fromweightless weightless viatwice twice
ekspiacja
Ja żuję gumę dla dzieci, przystawiam do szyby nos. 
ekspiacja
4813 6e6f 420
Reposted fromcasanovared casanovared vialokidied111 lokidied111
ekspiacja
ekspiacja
5842 d348 420
Reposted fromchudosc chudosc
ekspiacja
7772 dead 420
Reposted fromchudosc chudosc
ekspiacja
8760 94c1 420
Reposted fromchudosc chudosc
ekspiacja
2089 2757 420
Reposted fromchudosc chudosc
6177 e403 420
Reposted fromciastkodnia ciastkodnia viathinny thinny
3296 8db7 420
Reposted fromget-fit get-fit viathinny thinny
ekspiacja
0786 3c71
Reposted fromkalorymetria kalorymetria viathinny thinny
ekspiacja
0786 3c71
Reposted fromkalorymetria kalorymetria viathinny thinny
ekspiacja
2770 2883 420
Reposted fromproof proof viathinny thinny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl